Tìm kiếm trên 5668 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 82/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Kính gửi: Bộ Tư pháp Trả lời Công văn số 4181/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một…

Ý kiến của VCCI 14:42 29-12-2022