Tin mới nhất

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2022”

Thứ Ba 13:26 04-04-2023

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2022 là ấn phẩm do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện nhằm ghi lại những vấn đề đáng chú ý trong quá trình xây dựng các quy định pháp luật về kinh doanh trong năm…

Sổ tay hướng sử dụng: “Công cụ sàng lọc dự án đầu tư”

Thứ Tư 15:00 16-11-2022

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại Việt Nam. FDI mang đến dòng vốn, cải thiện năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong hơn 30 năm qua kể từ khi Việt Nam mở…

Báo cáo “Kiên cường vượt sóng: Kết quả điều tra các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch COVID-19”

Thứ Tư 14:44 16-11-2022

Đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 càn quét khốc liệt, ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống con người trên phạm vi toàn cầu, gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Cũng như nhiều quốc gia khác…

Báo cáo “Chất lượng của thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế”

Thứ Ba 08:57 15-11-2022

Báo cáo “Chất lượng của thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế” là một trong những sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm tăng cường tiếng nói, thúc đẩy vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đồng…

CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 4 – 6/2022)

Thứ Tư 11:07 13-07-2022

CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 4 – 6/2022) Trong quý II năm 2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có ý kiến góp ý với 31 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:…

CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 01 – 03/2022)

Thứ Tư 11:01 13-04-2022

CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 01 – 03/2022) Trong quý I năm 2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có ý kiến góp ý với 17 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:…

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2021”

Thứ Ba 15:02 29-03-2022

Bắt đầu từ năm 2018, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi năm. Trên cơ sở ý kiến phản ánh của doanh nghiệp,…

CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 10 – 12/2021)

Thứ Tư 08:29 05-01-2022

CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 10 – 12/2021)  Trong quý IV năm 2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có ý kiến góp ý với 35 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:…

Báo cáo “Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư – đất đai – xây dựng – môi trường: Một số kết quả từ khảo sát doanh nghiệp năm 2020”

Thứ Hai 17:04 29-11-2021

Hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong những năm gần đây đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực, từng bước giúp giảm thời gian và chi phí tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy vậy, những thành tựu từ cải cách thủ tục hành…

CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 07 – 09/2021)

Thứ Sáu 14:08 01-10-2021

CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 07 – 09/2021)   Điểm tin:  Trong Quý III năm 2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thực hiện góp ý đối với 28 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và có văn bản…