Tin mới nhất

Báo cáo “Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam hiện nay: Rào cản và Giải pháp”

Thứ Năm 09:31 09-11-2023

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã thực hiện một nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực hạ…

Flyer: Lựa chọn nhà thầu

Thứ Ba 18:53 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.  Tải về: Bản tiếng Việt:  Nhà thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu…

Sổ tay: Quy định về Lựa chọn Nhà thầu

Thứ Ba 18:38 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.  Tải về: Bản tiếng Việt:  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu 2.…

Sổ tay: Hỏi đáp về Luật Đấu thầu

Thứ Ba 18:28 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.  Tải về: Bản tiếng Việt: Hỏi đáp về Luật Đấu thầu Bản tiếng…

Sổ tay: Nội dung Luật đấu thầu 2023

Thứ Ba 18:25 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.  Tải về: Bản tiếng Việt: Nội dung Luật Đấu thầu 2023 Bản tiếng…

Inforgraphic: Quy trình giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu

Thứ Ba 18:20 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.  Bản Tiếng Việt: Bản Tiếng Anh: Tải về: Bản tiếng Việt: Giải quyết…

Inforgraphic: Quy trình Lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định mới của Luật Đấu thầu 2023

Thứ Ba 18:19 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.      Tải về: Bản tiếng Việt: Quy trình lựa chọn nhà đầu…

Bộ tài liệu phổ biến Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Thứ Ba 17:20 31-10-2023

Luật Đấu thầu 2023 được Quốc hội Khóa XV thông qua ngày 23/6/2023, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024, trừ quy định về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng. Các quy định về tổ chức lựa chọn nhà đầu…

Flyer: Một số điểm mới Luật Đấu thầu 2023

Thứ Ba 14:17 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.  Tải về: Bản tiếng Việt:  1. Nội dung của Luật Đấu thầu  Bản…

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2022”

Thứ Ba 13:26 04-04-2023

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2022 là ấn phẩm do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện nhằm ghi lại những vấn đề đáng chú ý trong quá trình xây dựng các quy định pháp luật về kinh doanh trong năm…