Tin mới nhất

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2023”

Thứ Năm 11:03 25-04-2024

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2023 là ấn phẩm do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện nhằm ghi lại những vấn đề đáng chú ý trong quá trình xây dựng các quy định pháp luật về kinh doanh trong năm…

Hoạt động rà soát mâu thuẫn, vướng mắc các quy định pháp luật

Thứ Hai 16:00 29-01-2024

Mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc trong các quy định pháp luật gây khó khăn, tốn thời gian, chi phí cho hoạt động, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Vì vậy, hiện nay, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề xử lý các vấn…

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023

Thứ Sáu 16:58 29-12-2023

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 là sản phẩm của Dự án toàn cầu của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng xã hội yên bình và toàn diện (ACPIS) do Cơ quan Hợp tác phát triển Nauy (Norad)…

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 – Nhóm nội dung 4: Kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu

Thứ Năm 16:32 28-12-2023

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 là sản phẩm của Dự án toàn cầu của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng xã hội yên bình và toàn diện (ACPIS) do Cơ quan Hợp tác phát triển Nauy (Norad)…

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 – Nhóm nội dung 3: Đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Thứ Tư 15:29 27-12-2023

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 là sản phẩm của Dự án toàn cầu của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng xã hội yên bình và toàn diện (ACPIS) do Cơ quan Hợp tác phát triển Nauy (Norad)…

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 – Nhóm nội dung 2: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Thứ Ba 15:16 26-12-2023

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 là sản phẩm của Dự án toàn cầu của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng xã hội yên bình và toàn diện (ACPIS) do Cơ quan Hợp tác phát triển Nauy (Norad)…

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 – Nhóm nội dung 1: Các quy định chung về Luật Đấu thầu

Thứ Hai 16:12 25-12-2023

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 là sản phẩm của Dự án toàn cầu của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng xã hội yên bình và toàn diện (ACPIS) do Cơ quan Hợp tác phát triển Nauy (Norad)…

Báo cáo “Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam hiện nay: Rào cản và Giải pháp”

Thứ Năm 09:31 09-11-2023

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã thực hiện một nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực hạ…

Tờ rơi: Lựa chọn nhà thầu

Thứ Ba 18:53 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.  Tải về: Bản tiếng Việt:  Nhà thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu…

Sổ tay: Quy định về Lựa chọn Nhà thầu

Thứ Ba 18:38 31-10-2023

Ngày 22/6/2023, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật Đấu thầu 2023 (thay thế Luật Đấu thầu 2013), có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.  Tải về: Bản tiếng Việt:  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu 2.…