Tìm kiếm trên 5705 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác

Kính gửi: Bộ Tài chính Trả lời Công văn số 7352/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý,…

Ý kiến của VCCI 22:02 08-08-2023