Tìm kiếm trên 5705 Ý kiến VCCI

Ấn phẩm tiêu biểu

Tìm kiếm ý kiến VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2017/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Kính gửi: Bộ Công Thương Trả lời Công văn số 1789/BCT-ATMT của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và…

13:37 18-09-2023