Về VIB Online

Thứ Bảy 10:06 31-12-2016

Giới thiệu VIBonline

VIBonline là website do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng và quản trị. Chúng tôi phát triển website này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hiểu hơn về quá trình xây dựng pháp luật cũng như tham gia vào việc hoạch định chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chức năng của VIBonline

Website có ba chức năng chính như sau:

 • Thông báo đến cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức quan tâm về các dự thảo văn bản pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân đang được các cơ quan nhà nước xây dựng, lấy ý kiến.
  • Chức năng này được thể hiện ở mục Dự thảoĐăng ký nhận dự thảo.

 

 • Tiếp nhận ý kiến góp ý, phản hồi về các dự thảo văn bản pháp luật, cũng như các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách, pháp luật.
  • Chức năng này được thể hiện ở mục Dự thảoVướng mắc của doanh nghiệp.

 

 • Công khai các ý kiến góp ý pháp luật của VCCI, các tài liệu, ấn phẩm nghiên cứu chính sách, các sự kiện, hội thảo liên quan đến chính sách và pháp luật kinh doanh.
  • Chức năng này được thể hiện ở mục Ý kiến của VCCI, mục Ấn phẩm và mục Sự kiện

 

Ưu điểm của VIBonline

Website VIBonline được thiết kế với hai ưu điểm nổi trội hướng đến người dùng:

 • Một địa chỉ website duy nhất có thông tin về các dự thảo pháp luật, chính sách kinh tế dự kiến ban hành, giúp người dùng không phải truy cập quá nhiều website khác nhau.

 

 • Chức năng đăng ký nhận thông tin theo chủ đề, lĩnh vực giúp người dùng chỉ nhận những thông tin mà mình quan tâm.
  • Để sử dụng chức năng này, vui lòng Đăng ký nhận thông tin

 

Cơ sở pháp lý của VIBonline

VCCI xây dựng website này dựa trên cơ sở pháp lý về quyền được tham gia quản lý nhà nước và quyền góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật, cụ thể:

Điều 28 của Hiến pháp 2013 quy định:

 1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở,địa phương và cả nước.
 2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cũng có quy định:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân có quyền và được tạo điều kiện góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.