Tin mới nhất

Quyết định Ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thứ Ba 09:05 17-10-2023

Ngày 10/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2188/QĐ-BTC về việc Ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Theo đó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký…

V/v phối hợp triển khai tuyên truyền chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

Thứ Ba 17:11 11-07-2023

Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.           Ngày 30/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng…

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): Một số điểm mới về phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng

Thứ Tư 14:16 15-02-2023

DỰ THẢO LUẬT ĐẤU THẦU (sửa đổi) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. VCCI đã xây dựng bản tóm tắt các nội dung chính của dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bài…

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): Một số điểm mới về quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và thời gian trong đấu thầu

Thứ Ba 16:42 14-02-2023

DỰ THẢO LUẬT ĐẤU THẦU (sửa đổi) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. VCCI đã xây dựng bản tóm tắt các nội dung chính của dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bài…

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): Nhóm các quy định thúc đẩy hoạt động đấu thầu mua sắm các sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản xuất trong nước

Thứ Hai 14:25 13-02-2023

DỰ THẢO LUẬT ĐẤU THẦU (sửa đổi) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. VCCI đã xây dựng bản tóm tắt các nội dung chính của dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bài…

Kế hoạch giám sát văn bản quy phạm pháp luật đối với Luật Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu 13:55 10-02-2023

Căn cứ hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội quy định tại Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 ngày 22/7/2022 của Quỷ ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện Nghị quyết số…

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): Quy trình soạn thảo và lấy kiến

Thứ Tư 11:43 08-02-2023

Nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan về quy trình lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo), tạo thuận lợi cho…

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022

Thứ Ba 17:21 31-01-2023

Ngày 09/01/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 10/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn…

Cảnh báo đối với quy định mới của Đài Loan liên quan đến việc ghi nhãn thực phẩm chức

Thứ Sáu 15:05 09-12-2022

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về hàng rào ký thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, ngày 10/11/2022, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) đã gửi dự thảo sửa đổi Quy định về…

Tổng cục Hải quan giải đáp ý kiến của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Thứ Hai 09:25 25-10-2021

Sau khi nhận được Công văn số 1375/PTM-KHTH ngày 01/9/2021 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về kiến nghị, vướng mắc của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (tại Công văn số 79/VPHH ngàu 08/8/2021 về việc có giải pháp phù hợp để giải…