Điều khoản sử dụng

Thứ Bảy 10:07 31-12-2016

Điều khoản sử dụng

Website VIBonline hướng đến hai đối tượng người dùng: (1) người dùng có tài khoản và (2) người dùng không có tài khoản.

 • Người dùng có tài khoản cần tuân thủ các quy định sau:
  • Đăng ký tài khoản với các thông tin khai báo trung thực, chính xác.
  • Các thông tin, ý kiến, bình luận người dùng gửi lên website sẽ được coi là gửi riêng cho người quản trị website. Người quản trị website giữ quyền biên tập và đăng tải lại các thông tin, ý kiến, bình luận này.
  • Người dùng có quyền gửi ý kiến phản hồi về nội dung đăng tải trên website, có quyền yêu cầu chúng tôi xem xét lại các nội dung đã đăng tải.
  • Người dùng có tài khoản có các quyền và nghĩa vụ khác của người dùng không có tài khoản
  • VIBonline cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng, không cung cấp cho bất kỳ bên nào khác trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

 

 • Người dùng không có tài khoản cần tuân thủ các quy định sau:
  • Được truy cập, tra cứu, sử dụng các thông tin đăng tải trên website.
  • Việc trích dẫn hoặc đăng lại nội dung từ website này phải ghi rõ nguồn vibonline.com.vn và giữ chính xác nội dung gốc. Các ý kiến không phải của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trên website này không thể hiện quản điểm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.