Tin mới nhất

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2023”

Thứ Năm 11:03 25-04-2024

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2023 là ấn phẩm do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện nhằm ghi lại những vấn đề đáng chú ý trong quá trình xây dựng các quy định pháp luật về kinh doanh trong năm…

Hoạt động rà soát mâu thuẫn, vướng mắc các quy định pháp luật

Thứ Hai 16:00 29-01-2024

Mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc trong các quy định pháp luật gây khó khăn, tốn thời gian, chi phí cho hoạt động, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Vì vậy, hiện nay, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề xử lý các vấn…

Báo cáo “Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam hiện nay: Rào cản và Giải pháp”

Thứ Năm 09:31 09-11-2023

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với sự phối hợp của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã thực hiện một nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực hạ…

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2022”

Thứ Ba 13:26 04-04-2023

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2022 là ấn phẩm do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện nhằm ghi lại những vấn đề đáng chú ý trong quá trình xây dựng các quy định pháp luật về kinh doanh trong năm…

Sổ tay hướng sử dụng: “Công cụ sàng lọc dự án đầu tư”

Thứ Tư 15:00 16-11-2022

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại Việt Nam. FDI mang đến dòng vốn, cải thiện năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong hơn 30 năm qua kể từ khi Việt Nam mở…

Báo cáo “Kiên cường vượt sóng: Kết quả điều tra các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch COVID-19”

Thứ Tư 14:44 16-11-2022

Đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 càn quét khốc liệt, ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống con người trên phạm vi toàn cầu, gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Cũng như nhiều quốc gia khác…

Báo cáo “Chất lượng của thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế”

Thứ Ba 08:57 15-11-2022

Báo cáo “Chất lượng của thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế” là một trong những sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm tăng cường tiếng nói, thúc đẩy vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đồng…

Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2021”

Thứ Ba 15:02 29-03-2022

Bắt đầu từ năm 2018, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi năm. Trên cơ sở ý kiến phản ánh của doanh nghiệp,…

Báo cáo “Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư – đất đai – xây dựng – môi trường: Một số kết quả từ khảo sát doanh nghiệp năm 2020”

Thứ Hai 17:04 29-11-2021

Hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong những năm gần đây đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực, từng bước giúp giảm thời gian và chi phí tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy vậy, những thành tựu từ cải cách thủ tục hành…

Báo cáo Nghiên cứu giải pháp cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp

Thứ Năm 10:52 23-09-2021

Giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp là trọng tâm cải cách của Chính phủ trong thời gian gần đây. Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi…