• Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Y tế

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Công Thương

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính về xây dựng, biện pháp khắc phục hậu quả và biện pháp thi hành. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản và nhà ở

Dự thảo Thông tư về xây dựng danh mục, thanh toán thuốc thuộc phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về xây dựng, cập nhật danh mục và hướng dẫn thanh toán thuốc theo hướng không phân cấp và có phân cấp chuyên môn: nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, ghi thông tin, cấu trúc danh mục thuốc; thanh toán thuốc theo cấp chuyên môn kỹ thuật, thanh toán trong khám chữa bệnh từ xa, trong các trường hợp cụ thể khác.... Dự kiến, văn bản tác động đến Các cơ sở khám, chữa bệnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm

Bộ Y tế 10:48 24-07-2024 3 File đính kèm

Dự thảo Thông tư về kỹ thuật Lập hành lang bảo vệ nguồn nước

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ (quy trình kỹ thuật; thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin; điều tra, khảo sát phục vụ lập danh mục; phân tích, xác định, lập bản đồ nguồn nước; tổng hợp, chỉnh lý số liệu thu thập và điều tra thực địa; hồ sơ sản phẩm, hồ sơ thẩm định danh mục,…); xây dựng phương án và thực hiện cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước khác (quy trình kỹ thuật; cập nhật, tổng hợp các văn bản, dữ liệu, thông tin, số liệu; khảo sát thực tế các vị trí, quy trình thực hiện cắm mốc…). Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hành lang bảo vệ nguồn nước

Dự thảo Nghị định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Dự thảo này quy định về Dự thảo bổ sung quy định loại trừ về đối tượng áp dụng; sửa đổi các quy định liên quan đến tiếp nhận bản tự công bố, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…. Dự kiến, văn bản tác động đến Các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vi chất dinh dưỡng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

Bộ Y tế 16:16 22-07-2024 3 File đính kèm

Dự thảo Nghị định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế (khấu trừ tiền từ tài khoản; kê biên tài sản để bán đấu giá; thu tiền, tài sản khác; buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả); các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế; chi phí cưỡng chế…. Dự kiến, văn bản tác động đến Tất cả doanh nghiệp

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.