Tìm kiếm trên 5806 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình theo dõi, quản lý việc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) trên nền tảng cửa khẩu số

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được công văn số 738/BQL-QLCK của Quý Cơ…

Ý kiến của VCCI 16:21 19-06-2024