Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 6 08:00

11

Tháng 12

(Sau 8 ngày nữa)

Đơn vị tổ chức : Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00

08

Tháng 12

(Sau 5 ngày nữa)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Địa điểm: Khách sạn Hotel du Parc, 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ 5 08:00

19

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Hội trưởng 01, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 13:00

19

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

Địa điểm: Hội trường 3, tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 00:00

28

Tháng 7

(Đã diễn ra)

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Chưa đăng ký tham dự

Đơn vị tổ chức : Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 5 08:00

16

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 6 13:00

26

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI chi nhánh HCM, số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Thứ 4 08:00

24

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường số 3, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:30

02

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00

19

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam)

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, 11, Xuân Diệu, Hà Nội