Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 3 08:00:00

14

Tháng 2

(Sau 4 ngày nữa)

Đơn vị tổ chức : Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Bộ Công Thương

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 5 08:00:00

09

Tháng 2

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Địa điểm: Phòng 330, Trụ sở làm việc các cơ quan của Quốc hội, Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Thứ 4 08:30:00

23

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Y tế

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 08:00:00

16

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Địa điểm: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Thứ 2 07:00:00

14

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức :  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 6 08:30:00

11

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 07:00:00

05

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00:00

04

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD)

Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Thứ 3 08:00:00

20

Tháng 9

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 13:15:00

23

Tháng 8

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Công Thương

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội