Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 5 08:00

16

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 6 13:00

26

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI chi nhánh HCM, số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Thứ 4 08:00

24

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường số 3, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:30

02

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00

19

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam)

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, 11, Xuân Diệu, Hà Nội

Thứ 2 00:00

18

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 6 00:00

15

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 00:00

18

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 00:00

09

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Thuế

Địa điểm:

Thứ 5 08:00

26

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội