Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 4 23:00:00

19

Tháng 1

(Sau 1 ngày nữa)

Đơn vị tổ chức : Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm: Tham gia trực tiếp ở Khách sạn Mường Thanh Luxury, TP. Hạ Long, Quảng Ninh và Tham gia trực tuyến qua nền tảng Zoom

Thứ 3 08:30:00

18

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương

Địa điểm: Trực tuyến

Thứ 5 08:00:00

30

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 01:00:00

01

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Thứ 6 14:00:00

15

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (VNDMA)

Địa điểm: Trực tuyến trên Facebook

Thứ 6 08:30:00

08

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp logistics Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Địa điểm: Trực tuyến qua nền tảng Zoom

Thứ 3 08:30:00

03

Tháng 8

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Thứ 4 08:15:00

28

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Thứ 5 08:00:00

15

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan và

Địa điểm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thứ 5 08:00:00

01

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom