Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Ngày đăng: 09:07 15-05-2024 | 667 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng; doanh nghiệp chăn nuôi; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định kết quả kiểm kê KNK; các doanh nghiệp khác thuộc diện kiểm kê KNK hoặc có nhu cầu mua bán tín chỉ các-bon; các doanh nghiệp thu gom, tái chế, kinh doanh các chất được kiểm soát.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) và bảo vệ tầng ô-dôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung các cơ sở chăn nuôi bò, lợn quy mô lớn[1]; các doanh nghiệp thuộc diện phân bổ hạn ngạch các-bon; phương pháp tính toán hạn ngạch phát thải cho từng cơ sở; điều kiện kinh doanh với đơn vị thực hiện thẩm định kết quả kiểm kê KNK; sửa đổi quy định về trao đổi hạn ngạch và tín chỉ các-bon (mua, bán, đấu giá, nộp trả, vay mượn, chuyển giao, bù trừ), cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon, quy định về thu gom, xử lý chất được kiểm soát (HCFC)… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng; doanh nghiệp chăn nuôi; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định kết quả kiểm kê KNK; các doanh nghiệp khác thuộc diện kiểm kê KNK hoặc có nhu cầu mua bán tín chỉ các-bon; các doanh nghiệp thu gom, tái chế, kinh doanh các chất được kiểm soát.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/5/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Các cơ sở chăn nuôi có quy mô hằng năm từ 1.000 con bò trở lên hoặc 3.000 con lợn trở lên

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

20/05/2024

Đã xem

667 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

20/05/2024

Đã xem

667 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

20/05/2024

Đã xem

667 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com