Tìm kiếm trên 5634 Ý kiến VCCI

Ấn phẩm tiêu biểu

Tìm kiếm ý kiến VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trả lời Công văn số 9154/NHNN-TD ngày 23/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự…

17:00 16-01-2023