Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 23-02-2023 14:00:00

Địa điểm

Nhà khách Quốc hội, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Lĩnh vực

Công nghệ thông tin

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội/Chuyên gia

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), cụ thể như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00, ngày 23/02/2023.

Địa điểm: Nhà khách Quốc hội, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình Hội thảo được kính gửi kèm theo.

Thường trực Ủy ban KH,CN&MT trân trọng kính mời Đồng chí/đại diện quý Cơ quan đến tham dự và phát biểu ý kiến.

Trân trọng đề nghị quý Đại biểu khẳng định sự tham dự Hội thảo trước ngày 20/02/2023 qua Đ/c Phạm Thanh Nhàn, Vụ KH,CN&MT, Văn phòng Quốc hội, điện thoại: 0966979295, email: phamthanhnhan@quochoi.vn.

Trân trọng cảm ơn./.