Tìm kiếm sự kiện

Tp. Hồ Chí Minh I Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 14-04-2023 08:00:00

Địa điểm

Trụ sở VCCI chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, số 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam; Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP)

Lĩnh vực

Đấu thầu

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Dự thảo Luật Đấu thầu là văn bản quy phạm pháp luật tác động đến doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư. Dự thảo Luật đang được soạn thảo và dự kiến thông qua tại kỳ họp Quốc hội tháng 06 năm 2023.

Để tiếp tục góp ý hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức Hội thảo:

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤU THẦU (SỬA ĐỔI)

Tại Hà Nội:

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Năm, ngày 13/4/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tại Tp. Hồ Chí Minh:

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Sáu, ngày 14/4/2023

Địa điểm: Trụ sở VCCI chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, số 171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 15h ngày 12/4/2023 tại link https://bit.ly/Hoithaoluatdauthau 

Chương trình hội thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải dưới bài đăng này.

Trân trọng cảm ơn.

————————————————–

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:   

Ban Pháp chế – VCCI, ĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632,

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn