Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3880 Dự thảo
5808 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội       Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số…