Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

Ngày đăng: 17:28 08-09-2021 | 3777 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics, trung gian thanh toán, đại lý làm thủ tục hải quan, các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến thương mại điện tử,

Phạm vi điều chỉnh

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; thủ tục cung cấp thông tin giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu (thông tin về đơn hàng, phương thức thanh toán, vận chuyển); chính sách về quản lý chuyên ngành và thuế; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (hồ sơ, thời hạn thực hiện, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, thông quan...);...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; thủ tục cung cấp thông tin giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu (thông tin về đơn hàng, phương thức thanh toán, vận chuyển); chính sách về quản lý chuyên ngành và thuế; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (hồ sơ, thời hạn thực hiện, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, thông quan…); giám sát hàng hóa đã thông quan, hàng hóa nhập khẩu; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics, trung gian thanh toán, đại lý làm thủ tục hải quan, các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến thương mại điện tử.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

Ngày nhập

08/09/2021

Đã xem

3777 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

Ngày nhập

08/09/2021

Đã xem

3777 lượt xem

Phụ lục Dự thảo Nghị định quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

Ngày nhập

08/09/2021

Đã xem

3777 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử

Ngày nhập

08/09/2021

Đã xem

3777 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com