Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Ngày đăng: 09:51 21-07-2021 | 1985 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung các quy định liên quan đến giá cước (thông báo, niêm yết giá, khuyến mại; kiểm tra yếu tố hình thành giá…); bổ sung quy định về hợp đồng bưu chính điện tử; bổ sung quy định về báo cáo, bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực bưu chính...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

       Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung các quy định liên quan đến giá cước (thông báo, niêm yết giá, khuyến mại; kiểm tra yếu tố hình thành giá…); bổ sung quy định về hợp đồng bưu chính điện tử; bổ sung quy định về báo cáo, bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực bưu chính…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP về bưu chính

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1985 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP về bưu chính

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1985 lượt xem

Tờ trình Nghị định sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP về bưu chính

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

1985 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 5 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com