Theo dõi (1)

Dự thảo Báo cáo tổng kết Luật Thương mại 2005

Ngày đăng: 15:28 20-09-2022 | 2297 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Theo Công văn số 5442/BCT-PC, Bộ Công Thương hiện đang tiến hành rà soát để đề xuất sửa đổi Luật Thương mại 2005.

Để tham gia hiệu quả vào quá trình này, nhận diện chính xác các vấn đề tồn tại của Luật Thương mại hiện hành, từ đó đề xuất giải pháp sửa Luật phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc của Luật Thương mại và/hoặc những chồng chéo giữa Luật Thương mại và các luật khác.

Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vấn đề vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

Dự thảo tài liệu rà soát[1] được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Tài liệu do Bộ Công Thương dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo

Ngày nhập

20/09/2022

Đã xem

2297 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

20/09/2022

Đã xem

2297 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com