Theo dõi (5)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Ngày đăng: 17:02 24-09-2021 | 3233 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi quy định về giá tính thuế đối với điện của các nhà máy điện, hoạt động chuyển nhượng bất động sản; bổ sung các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; các trường hợp hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 0%[1] và 5%[2], các cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về giá tính thuế đối với điện của các nhà máy điện, hoạt động chuyển nhượng bất động sản; bổ sung các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; các trường hợp hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất 0%[1] và 5%[2], các cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Hàng hóa bán tại khu vực cách ly cho cá nhân đã làm thủ tục xuất cảnh, hàng hóa từ nội địa bán vào cửa hàng miễn thuế; dịch vụ tiêu dùng trong khu thuế quan hoặc dịch vụ cung cấp trục tiếp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

[2] Thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định và Tờ trình hướng dẫn Luật thuế GTGT

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

3233 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế GTGT

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

3233 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com