Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Ngày đăng: 16:32 31-05-2022 | 1121 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tới hoạt động xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu,

Phạm vi điều chỉnh

Các doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu có cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu (sau đây gọi tắt là cơ quan, doanh nghiệp); các cơ quan quản lý, các tổ chức đánh giá, thử nghiệm, chứng nhận và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu khác áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Thông tư này.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu (TTDL) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về đối tượng áp dụng, thủ tục công bố hợp quy; cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về tiếp đất, chống sét, phòng chống cháy, hạ tầng viễn thông của TTDL… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tới hoạt động xây dựng, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu (doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin…).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/6/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Ngày nhập

31/05/2022

Đã xem

1121 lượt xem

Bản Thuyết minh Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Ngày nhập

31/05/2022

Đã xem

1121 lượt xem

VCCI_ Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu

Ngày nhập

31/05/2022

Đã xem

1121 lượt xem

trung tâm dữ liệu

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com