Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Ngày đăng: 16:47 29-11-2021 | 1711 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT qua website và ứng dụng trên thiết bị di động.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung quy định về hồ sơ đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; sửa đổi Mẫu đề án cung cấp dịch vụ TMĐT trong hồ sơ đăng ký hoạt động TMĐT; mở rộng đối tượng quản lý hoạt động thương mại điện tử trên ứng dụng với các thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử (TMĐT) và Thông tư 59/2015/TT-BCT về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về hồ sơ đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; sửa đổi Mẫu đề án cung cấp dịch vụ TMĐT trong hồ sơ đăng ký hoạt động TMĐT; mở rộng đối tượng quản lý hoạt động thương mại điện tử trên ứng dụng với các thương nhân, tổ chức nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam[1]…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT qua website và ứng dụng trên thiết bị di động.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

    Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BCT chỉ áp dụng với thương nhân, tổ chức nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi về hoạt động thương mại điện tử

Ngày nhập

30/11/2021

Đã xem

1711 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi về hoạt động thương mại điện tử

Ngày nhập

30/11/2021

Đã xem

1711 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com