Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3488 Dự thảo
5669 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội       Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa…

Dự thảo Quyết định phê duyệt về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội      Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt…