Theo dõi (1)

Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng: 16:13 09-09-2022 | 1332 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định cụ thể các lĩnh vực giám định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định; sửa đổi, bổ sung quy định về: giám định viên tư pháp, thời hạn, quy trình thực hiện giám định, các biểu mẫu, giấy tờ trong hồ sơ giám định… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT quy định về giám định tư pháp lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo Thông tư

Ngày nhập

15/09/2022

Đã xem

1332 lượt xem

Dự thảo Phụ lục Thông tư

Ngày nhập

15/09/2022

Đã xem

1332 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

15/09/2022

Đã xem

1332 lượt xem

Dự thảo tờ trình

Ngày nhập

15/09/2022

Đã xem

1332 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

15/09/2022

Đã xem

1332 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com