Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi

Ngày đăng: 14:11 30-08-2022 | 1239 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức, cá nhân có hoạt động trong chăn nuôi và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các chính sách được quy định tại Nghị định này.,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số chính sách về đầu tư hỗ trợ phát triển chăn nuôi và một số chính sách khác để nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ với các hoạt động đầu tư hỗ trợ phát triển chăn nuôi như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, mô hình chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, xúc tiến thương mại, xây dựng chợ, di dời cơ sở chăn nuôi; các hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi như về giống chăn nuôi, xử lý chất thải. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động về chăn nuôi; sản xuất thức ăn chăn nuôi; chợ đầu mối; cơ sở đấu giá; kho lạnh; sàn giao dịch vật tư chăn nuôi; xúc tiến thương mại sản phẩm chăn nuôi.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1239 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định Quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1239 lượt xem

Công văn Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1239 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1239 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com