Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn

Ngày đăng: 13:58 29-08-2022 | 1493 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động cấp nước sạch nông thôn tại Việt Nam. ,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định liên quan đến điều tra cơ bản; quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn  (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ NN&PTNT, Nông thôn

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1493 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1493 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com