Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về các biện pháp lâm sinh

Ngày đăng: 10:33 07-09-2022 | 935 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về các biện pháp lâm sinh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ liên quan đến các biện pháp lâm sinh; các quy định cụ thể về biện pháp lâm sinh thực hiện đối với rừng ngập phèn, ngập mặn, rừng lá rộng rụng lá, rừng sản xuất, rừng phòng hộ (về đối tượng áp dụng, yêu cầu kỹ thuật đối với cây trồng, diện tích trồng, mật độ trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng)… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp lâm sinh như nuôi trồng, chăm sóc, cải tạo, bảo vệ rừng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

07/09/2022

Đã xem

935 lượt xem

Tờ trình Thông tư

Ngày nhập

07/09/2022

Đã xem

935 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

07/09/2022

Đã xem

935 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com