Theo dõi (1)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

Ngày đăng: 16:04 31-08-2022 | 1094 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về ghi nhãn thức ăn chăn nuôi (đối với thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh có chứa thuốc thú y, quy cách thể hiện dấu hợp quy đối với thức ăn chăn nuôi phải công bố hợp quy) và một số biểu mẫu, Phụ lục liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

Ngày nhập

08/09/2022

Đã xem

1094 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

Ngày nhập

08/09/2022

Đã xem

1094 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com