Tìm kiếm trên 3880 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3880 Dự thảo
5808 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung…

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010 của Bộ Tài chính quy định về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010 của…

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hướng dẫn thủ tục quản lý thuế đối với các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật…