Theo dõi (1)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN

Ngày đăng: 11:28 29-03-2018 | 3464 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp vận tải hàng hóa nguy hiểm, Doanh nghiệp hóa chất,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động. Dự thảo Thông tư dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: cho phép doanh nghiệp tự chủ kế hoạch làm sạch thiết bị, phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm; sửa đổi Mẫu phương án làm sạch thiết bị và kế hoạch bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất; vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, chất thải y tế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/4/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 9/6/2016 quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và thủy nội địa.

Phiên bản 1

Dự thảo TT sửa đổi TT 09/2016/TT-BKHCN

Ngày nhập

29/03/2018

Đã xem

3464 lượt xem

Ngày nhập

29/03/2018

Đã xem

3464 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com