Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

Ngày đăng: 20:56 15-03-2018 | 3653 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp vận tải hoạt động trong khối ASEAN; Các tổ chức tín dụng cung cấp bảo lãnh,

Phạm vi điều chỉnh

thủ tục quá cảnh, thủ tục bảo lãnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS) (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo điều chỉnh các nội dung: quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có hàng hóa quá cảnh và tổ chức bảo lãnh, thủ tục hải quan, chuẩn dữ liệu hệ thống quá cảnh ACTS, bảo lãnh và đặt cọc hàng hoá quá cảnh, cơ chế ưu tiên với doanh nghiệp vận tải hàng hoá quá cảnh, nợ thuế và thu hồi nợ thuế hải quan... Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động vận chuyển hàng hoá trong khối ASEAN và các tổ chức tín dụng cung cấp bảo lãnh.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 26/03/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Phiên bản 1

CV xin yk ND Hai quan ASEAN

Ngày nhập

16/03/2018

Đã xem

3653 lượt xem

Dự thảo NĐ Hải quan ASEAN

Ngày nhập

16/03/2018

Đã xem

3653 lượt xem

Tờ trình NĐ Hải quan ASEAN

Ngày nhập

16/03/2018

Đã xem

3653 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com