Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT; Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Ngày đăng: 10:48 08-03-2018 | 3314 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung định nghĩa về người quản lý, sử dụng công trình đường bộ, quy định chi tiết các trường hợp thực hiện kiểm tra, quan trắc, kiểm định công trình đường bộ, sửa đổi quy định về nguồn vốn của tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì công trình đường bộ,…

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Ngày nhập

09/03/2018

Đã xem

3314 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com