Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Ngày đăng: 09:51 06-03-2018 | 4824 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu các hàng hoá trong Danh mục.,

Phạm vi điều chỉnh

Danh mục hàng hoá nhóm 2 (thuộc diện phải công bố hợp quy, kiểm tra chuyên ngành), mã hàng hoá (mã HS), thời điểm kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu các sản phẩm thuộc Danh mục

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết dự thảo.

Phiên bản 1

Thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT

Ngày nhập

06/03/2018

Đã xem

4824 lượt xem

Phụ lục 1 - Danh mục hàng hoá nhóm 2 - Bộ GTVT

Ngày nhập

06/03/2018

Đã xem

4824 lượt xem

Phụ lục 2 - Danh mục hàng hoá nhóm 2 - Bộ GTVT

Ngày nhập

06/03/2018

Đã xem

4824 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com