Theo dõi (3)

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày đăng: 11:57 10-03-2018 | 6016 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Chi tiết nội dung dự thảo xin vui lòng xem tại file đính kèm

Phiên bản 1

Tờ trình xây dựng Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày nhập

16/03/2018

Đã xem

6016 lượt xem

Đề cương Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày nhập

16/03/2018

Đã xem

6016 lượt xem

Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

16/03/2018

Đã xem

6016 lượt xem

Hồ sơ thẩm định PPP

Ngày nhập

16/03/2018

Đã xem

6016 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com