Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Ngày đăng: 20:34 12-03-2018 | 3377 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

Phiên bản 1

Tờ trình Dự thảo NĐ VLNCN_TCTN

Ngày nhập

16/03/2018

Đã xem

3377 lượt xem

Dự thảo Nghị định VLNCN_TCTN

Ngày nhập

16/03/2018

Đã xem

3377 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com