• Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Tài chính

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Y tế

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự thảo mới

Đề nghị xây dựng dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)

Dự thảo này quy định về quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.. Dự kiến, văn bản tác động đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.