• Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Y tế

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

Dự thảo mới

Đề nghị xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp

Dự thảo này quy định về ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp; tổ chức thi hành nghị quyết, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tình trạng khẩn cấp.. Dự kiến, văn bản tác động đến tất cả các doanh nghiệp

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.