• Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Y tế

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Xây dựng

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện chất thải, điện sinh khối

Dự thảo này quy định về Phương pháp xây dựng khung giá phát điện hằng năm cho nhà máy điện chất thải, điện sinh khối; Trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện hằng năm. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp đầu tư nhà máy điện chất thải, điện sinh khối

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.