• Bộ Y tế

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Tài chính

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ NN&PTNT

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế (khấu trừ tiền từ tài khoản; kê biên tài sản để bán đấu giá; thu tiền, tài sản khác; buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả); các biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế; chi phí cưỡng chế…. Dự kiến, văn bản tác động đến Tất cả doanh nghiệp

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 132 về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Dự thảo này quy định về Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về xác định các bên có quan hệ liên kết; chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; cung cấp thông tin giữa Cơ quan thuế, tổ chức tín dụng và công ty liên kết khi có yêu cầu. Dự kiến, văn bản tác động đến Các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp tổ chức theo mô hình tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ – con và các công ty đa quốc gia

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.