• Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Y tế

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Dự thảo này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. . Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng

Dự thảo này quy định về kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng. Dự kiến, văn bản tác động đến tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài; tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng.

Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư về cấp phép, chấp thuận một số thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Dự thảo này quy định về cấp Giấy phép, tổ chức, hoạt động và hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Dự kiến, văn bản tác động đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các doanh nghiệp tham gia góp vốn thành lập ngân hàng liên doanh

Dự thảo Thông tư về chất chỉ thị màu với cồn công nghiệp (lần 2)

Dự thảo này quy định về quy định về bổ sung chất chỉ thị màu vào cồn công nghiệp không dùng trong thực phẩm để phân biệt với cồn thực phẩm và phòng ngừa pha chế rượu từ sản phẩm cồn không được pháp dùng trong thực phẩm. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, san chiết, đóng gói, sử dụng cồn công nghiệp

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.