Tìm kiếm trên 5303 Ý kiến VCCI

Tìm kiếm ý kiến VCCI

Dự Luật Đầu tư vẫn được thông qua?

Dự Luật đầu tư vẫn được thông qua? (VietNamNet) - ''Tôi xin nói là chắc chắn thông qua! Còn những người nào hiến kế hay hơn thì tôi xin mời…

17:13 20-05-2006

Quản lý phải phục vụ phát triển

Quốc Hội đang thảo luận Dự Luật Đầu tư: Quản lý phải phục vụ phát triển Phạm Chi Lan (Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ) Bộ luật này…

17:12 20-05-2006

Doanh nghiệp kiến nghị chưa thông qua LĐT

Doanh nghiệp kiến nghị chưa thông qua Luật Đầu tư chung Hôm qua (1/11), Luật Đầu tư chung sửa đổi được trình Quốc hội thảo luận và thông qua tại…

17:11 20-05-2006

Khó may chung một cái áo cho mọi người

Tiến sĩ Nguyễn Đình Tài - Thành viên ban soạn thảo dự thảo Luật Đầu tư: Khó may chung một cái áo cho mọi người Để quản lý, các dự…

17:07 20-05-2006

Một số ý kiến về Luật Đầu tư

Một số nhận định về Luật Đầu Tư chung Tôi là Nguyễn Quang Vũ - luật sư của Đoàn Luật Sư Hà Nội - hiện đang theo học cao học…

17:07 20-05-2006