Tìm kiếm trên 5526 Ý kiến VCCI

Ấn phẩm tiêu biểu

Tìm kiếm ý kiến VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư và Mẫu hợp đồng dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

Kính gửi: Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải Ngày 22/3/2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)…

17:03 06-04-2022