Tìm kiếm trên 5238 Ý kiến VCCI

Ý kiến của VCCI

VCCI_Góp ý Dự thảo Quyết định về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện các hoạt động gia công sửa chữa cho thương nhân nước ngoài

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông Trả lời Công văn số 1377/BTTTT-CNTT ngày 03/05/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về…

Ý kiến của VCCI 13:53 15-07-2019