Tìm kiếm trên 2201 dự thảo

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Giao thông vận tải

Dự thảo mới

Dự thảo Quyết định của TTCP quy định thủ tục xác nhận hàng hóa để phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp KH&CN

Dự thảo này quy định về trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đối mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư. . Dự kiến, văn bản tác động đến

Dự thảo Nghị định về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Dự thảo này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các quỹ đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự thảo Nghị định về chính sách liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Dự thảo này quy định về Hình thức liên kết, hợp đồng và dự án liên kết; chính sách ưu đãi, hỗ trợ về chi phí tư vấn xây dựng liên kết, đất đai và hạ tầng phục vụ liên kết, chuyển giao khoa học kĩ thuật, chuyển đổi sản xuất, tín dụng; thí điểm cơ chế phân chia lợi nhuận trong liên kết.,.. . Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Dự thảo Thông tư ban hành các Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Dự thảo này quy định về các danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Dự kiến, văn bản tác động đến tất cả các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng hóa nội địa

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.