Tìm kiếm trên 2220 dự thảo

  • Bộ Tài chính

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ NN&PTNT

Dự thảo mới

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Dự thảo này quy định về Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, gồm taxi, xe buýt, xe tuyến cố định, bến xe, cầu đường, vận tải thuỷ, vận tải biển, bến cảng, hàng không, sân bay.. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, gồm taxi, xe buýt, xe tuyến cố định, bến xe, cầu đường, vận tải thuỷ, vận tải biển, bến cảng, hàng không, sân bay.

Luật Cạnh tranh

Dự thảo này quy định về Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh. Dự kiến, văn bản tác động đến Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Hiệp hội ngành nghề hoạt động tại Việt Nam

Luật Thủy sản (sửa đổi)

Dự thảo này quy định về Luật này quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy sản. Dự kiến, văn bản tác động đến tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản trong nội địa, đảo, quần đảo và vùng biển Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế và pháp luật nước ngoài có quy định khác

Luật Chăn nuôi

Dự thảo này quy định về Luật này quy định về quản lý trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi chăn nuôi, sản xuất chăn nuôi, động vật làm cảnh và động vật bán hoang dã gây nuôi, chế biến, xuất nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi; trách nhiệm quản lý nhà nước về chăn nuôi.. Dự kiến, văn bản tác động đến Tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Dự thảo này quy định về Các doanh nghiệp trong lĩnh vực về giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, công trình thủy lợi, đê điều.... Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp trong lĩnh vực về giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, công trình thủy lợi, đê điều...

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.