Tìm kiếm trên 2667 dự thảo

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Y tế

Dự thảo mới

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng sử dụng thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong hệ thống thông tin Chính phủ điện tử

Dự thảo này quy định về . Dự kiến, văn bản tác động đến Doanh nghiệp cung cấp máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để đảm bảo an toàn thông tin mạng

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.