Tìm kiếm trên 2466 dự thảo

 • Bộ NN&PTNT

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Y tế

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Giao thông vận tải

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Dự thảo này quy định về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và các doanh nghiệp có hoạt động vận tải

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.