Tìm kiếm trên 2368 dự thảo

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Y tế

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Dự thảo này quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Dự kiến, văn bản tác động đến các đơn vị, nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục (mầm non, phổ thông, cao đẳng, đại học); trung tâm giáo dục, hướng nghiệp; trung tâm ngoại ngữ, tin học; dịch vụ tư vấn du học; kiểm định chất lượng giáo dục…

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT về Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng

Dự thảo này quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên hàng không trong lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và cơ sở y tế giám định sức khoẻ cho nhân viên hàng không. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến sản xuất, mua bán, khai thác, bảo dưỡng tàu bay; huấn luyện, đào tạo cho nhân viên hàng không

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.