Tìm kiếm trên 2226 dự thảo

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Công Thương

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ NN&PTNT

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật

Dự thảo này quy định về Thông tư này quy định về hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật (sau đây gọi là thực phẩm thực vật) từ sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, quảng cáo, buôn bán, nhập khẩu, xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.. Dự kiến, văn bản tác động đến cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu dưới hình mua bán, trao đổi qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

Dự thảo này quy định về quy định chi tiết hàng hóa được phép nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân . Dự kiến, văn bản tác động đến doanh nghiệp có hoạt động liên qua đến mua bán, troa đổi hàng hóa qua biên giới trên đất liền

Luật thuế bảo vệ môi trường

Dự thảo này quy định về Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, biểu khung thuế, thời điểm tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế và khấu trừ thuế bảo vệ môi trường. Dự kiến, văn bản tác động đến

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Dự thảo này quy định về quy định chi tiết hàng hóa được phép nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân . Dự kiến, văn bản tác động đến doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên đất liền

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.