Tìm kiếm trên 2299 dự thảo

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Công Thương

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Y tế

Dự thảo mới

Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá báo cáo định kỳ thuộc quản lý Bộ Tư pháp

Dự thảo này quy định về Định danh mục chế độ báo cáo định kỳ được đơn giản hoá, đề nghị giữ nguyên, bãi bỏ, sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.. Dự kiến, văn bản tác động đến Hoạt động báo cáo về tổ chức, hoạt động, công tác của các văn phòng luật sư, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài, tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Dự án Luật thuế tài sản

Dự thảo này quy định về Đối tượng chịu thuế, nguyên tắc miễn, giảm thuế, mức thuế suất, đăng ký, khai, tính và nộp thuế tài sản. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp sở hữu tài sản giá trị lớn (bất động sản, phương tiện vận tải,...)

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.