Tìm kiếm trên 2596 dự thảo

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Y tế

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Giao thông vận tải

Dự thảo mới

Dự thảo Quyết định quy chế sử dụng phần mềm bản quyền khi mua máy tính, duy trì, cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về: quy chế sử dụng, mua sắm bản quyền phần mềm; kế hoạch thực hiện, quản lý và lưu giữ hồ sơ bảo trì hệ thống thông tin…. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp sử dụng, cung cấp phầm mềm có bản quyền cho các hệ thống thông tin được đầu tư.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng cháy chữa cháy

Dự thảo này quy định về Các quy định về cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; điều kiện an toàn về PCCC; cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; yêu cầu PCCC khi lập quy hoạch, dự án xây dựng hoặc cải tạo; kinh doanh dịch vụ PCCC. Dự kiến, văn bản tác động đến Các tổ chức kinh doanh dịch vụ PCCC và các tổ chức khác có liên quan trong hoạt động PCCC

Dự thảo Thông tư về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng với chữ ký số

Dự thảo này quy định về Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động. Dự kiến, văn bản tác động đến Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động, Doanh nghiệp phát triển ứng dụng sử dụng chữ ký số trên thiết bị di động, Doanh nghiệp cung cấp giải pháp chữ ký số trên thiết bị di động

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về: tích hợp chương trình giáo dục của Việt Nam với chương trình giáo dục của nước ngoài; thẩm định, phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp; nội dung giáo dục, đào tạo bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam tại các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài…. Dự kiến, văn bản tác động đến cơ sở giáo dục của Việt Nam, cơ sở giáo dục của nước ngoài liên quan đến hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.