• Bộ NN&PTNT

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Y tế

  • Bộ Tài chính

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư về phí sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Dự thảo này quy định về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.. Dự kiến, văn bản tác động đến Doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự thảo Thông tư về phân loại, quản lý loại hình hạ tầng thương mại

Dự thảo này quy định về Quy định về tiêu chí phân loại và quản lý hoạt động một số loại hình hạ tầng thương mại gồm: siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet.. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh các loại hình siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet.

Dự thảo Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Dự thảo này quy định về Quy định về điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trên lãnh thổ Việt Nam. Dự kiến, văn bản tác động đến Doanh nghiệp hoạt động điều tra địa chất, thăm dò hoặc khai thác khoáng sản.

Dự thảo Nghị định sửa đổi về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Dự thảo này quy định về Nghị định này quy định việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Dự kiến, văn bản tác động đến Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh tại Việt Nam

Dự thảo Quyết định về thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn

Dự thảo này quy định về Quyết định này quy định việc thực hiện thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn tham gia thí điểm mua bán điện trực tiếp (sau đây viết tắt là thí điểm mua bán điện trực tiếp).. Dự kiến, văn bản tác động đến Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời có công suất đặt lớn hơn 30 MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia đủ điều kiện; Khách hàng sử dụng điện lớn (sau đây viết tắt là Khách hàng) là các tổ chức, cá nhân đang mua điện phục vụ cho mục đích sản xuất công nghiệp từ cấp điện áp từ 22 kV trở lên.; Các đơn vị điện lực.

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.