Tìm kiếm trên 2646 dự thảo

 • Bộ Tài chính

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Y tế

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Công Thương

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư về chứng nhận, công bố hợp quy sản phẩm và hàng hóa chuyên ngành CNTT và TT

Dự thảo này quy định về . Dự kiến, văn bản tác động đến Các tổ chức chứng nhận hợp quy; các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 13/2015/TT-BTC quy định về quản lý thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cóyêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Dự thảo này quy định về . Dự kiến, văn bản tác động đến doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; các tổ chức là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu hàng thật bị làm giả hoặc đại diện hợp pháp của chủ sở hữu.

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.