Tìm kiếm trên 2409 dự thảo

 • Bộ Xây dựng

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Y tế

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Công Thương

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu

Dự thảo này quy định về Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa (sau đây gọi chung là hoạt động xuất nhập khẩu); Áp dụng tiêu chí trong đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; Áp dụng mức độ tuân thủ của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.