Tìm kiếm trên 2892 dự thảo

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Y tế

 • Bộ Công Thương

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư về phân loại hàng hóa, phân tích kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Dự thảo này quy định về bổ sung quy định về việc áp dụng AHTN để hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với một số trường hợp đặc biệt, thành phần hồ sơ yêu cầu để phân tích phân loại hàng hóa, thẩm quyền ban hành Thông báo phân loại hàng hóa. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa

Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp

Dự thảo này quy định về điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hiện diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương; điều kiện sử dụng tiền ký quỹ; việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Dự thảo các Nghị định về phòng, chống thiên tai

Dự thảo này quy định về hoạt động ứng phó thiên tai; khắc phục hậu quả thiên tai; khuyến khích doanh nghiệp tham gia phòng, chống thiên tai; thu, chi, quản lý và công khai thông tin Quỹ phóng chống thiên tai. Dự kiến, văn bản tác động đến tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ

Dự thảo này quy định về dự kiến sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan (về nội dung các quyền; đăng ký quyền; thời hạn bảo hộ, tổ chức đại diện, tư vấn…); các quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) (quyền nộp đơn với đối tượng bảo hộ được tạo ra từ ngân sách Nhà nước, xác lập và duy trì quyền, cơ chế bảo hộ sáng chế, tiêu chí đánh giá nhãn hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý đồng âm; đại diện SHCN, giám định SHCN…); quyền đối với cây trồng; các biện pháp bảo vệ, thực thi quyền. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP về thuế nhập khẩu, xuất khẩu

Dự thảo này quy định về bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải qua đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất và sửa đổi thời hạn lập giấy chứng nhận giám định/ biên bản xác nhận trong hồ sơ giảm thuế xuất nhập khẩu. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp chế xuất, các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.