Tìm kiếm trên 2518 dự thảo

 • Bộ Y tế

 • Bộ Tài chính

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Công Thương

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Giao thông vận tải

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng

Dự thảo này quy định về Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận); hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan và quản lý nhà nước về hoạt động thông tin tín dụng.. Dự kiến, văn bản tác động đến Công ty thông tin tín dụng, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định TM Việt Nam-Cuba

Dự thảo này quy định về Thuế nhập khẩu hàng hóa từ Cuba. Dự kiến, văn bản tác động đến Doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu các loại hàng hóa có quy định trong Biểu thuế (lương thực, thực phẩm, gia vị, vật liệu xây dựng, quần áo, giày dép, dược phẩm,…) từ Cuba.

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.