Tìm kiếm trên 2476 dự thảo

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Y tế

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Công Thương

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Xây dựng

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và thú y

Dự thảo này quy định về Lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ thực vật và thú y.. Dự kiến, văn bản tác động đến Hiệp hội, cơ sở sản xuất và thương mại về giống cây trồng, bảo vệ thực vật và thú y

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.