Tìm kiếm trên 2748 dự thảo

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Tài chính

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Y tế

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư Danh mục hoạt chất cấm và hạn chế sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Dự thảo này quy định về Hoạt động sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Dự kiến, văn bản tác động đến Doanh nghiệp sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Bộ Y tế 15:18 26-05-2020 1 File đính kèm

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.