• Bộ Y tế

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dự thảo mới

Dự thảo Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Dự thảo này quy định về Dự thảo dự kiến quy định về quản lý hoạt động nhập khẩu gạo theo hướng áp dụng biện pháp quản lý hành chính để điều tiết thị trường; bổ sung điều kiện về kho chứa, cơ sở xay xát gạo với thương nhân xuất khẩu gạo; sửa đổi các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận, chế tài đối với trường hợp vi phạm quy định về báo cáo.... Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu gạo.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Dự thảo này quy định về Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục đối với một số hoạt động: đánh giá giám sát điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu sau thông quan; mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi...; sửa đổi, thay thế danh mục biểu mẫu về thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

Rà soát tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, rừng, môi trường biển và hải đảo, an toàn phòng cháy và chữa cháy

Dự thảo này quy định về các lĩnh vực (i) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; (ii) bảo vệ môi trường biển và hải đảo; (iii) các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. Dự kiến, văn bản tác động đến

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.