Tìm kiếm trên 2865 dự thảo

 • Bộ Y tế

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Dự thảo này quy định về thẻ an toàn điện; nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220 kV trở lên; biển báo an toàn điện; thỏa thuận khi xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động điện lực; các doanh nghiệp sử dụng điện, sử dụng, vận hành các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an toàn kỹ thuật; các tổ chức kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện.

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.