Tìm kiếm trên 2704 dự thảo

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Y tế

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Xây dựng

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư sửa đổi 02 Thông tư về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Dự thảo này quy định về Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Dự kiến, văn bản tác động đến Các tổ chức kiểm định, các doanh nghiệp quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung về lệ phí môn bài

Dự thảo này quy định về Thông tư này hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài.. Dự kiến, văn bản tác động đến các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp/miễn lệ phí môn bài, đặc biệt là các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hợp tác xã nông nghiệp; các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức kinh tế mới thành lập.

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.