Tìm kiếm trên 2396 dự thảo

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Xây dựng

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Y tế

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Tài chính

Dự thảo mới

Dự thảo sửa đổi Thông tư cấp phép về cấp phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ làm đạo cụ trong hoạt động nghệ thuật

Dự thảo này quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật tại Việt Nam.

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.