Tìm kiếm trên 2651 dự thảo

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Y tế

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Xây dựng

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Công Thương

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định quy định Luật Quản lý thuế

Dự thảo này quy định về hồ sơ, thủ tục (kê khai, tính, nộp, hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ thuế); trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; quản lý thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; trách nhiệm cung cấp thông tin của ngân hàng thương mại; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh trong tất cả các ngành nghề sản xuất đầu tư kinh doanh

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.