Tìm kiếm trên 2828 dự thảo

 • Bộ Y tế

 • Bộ NN&PTNT

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Xây dựng

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư sửa đổi mức thu phí với hoạt động thừa phát lại

Dự thảo này quy định về tăng mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; bổ sung mức phí thẩm định khi bổ nhiệm lại Thừa phát lại; bổ sung mức thu phí thẩm định với trường hợp cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại. Dự kiến, văn bản tác động đến các Văn phòng Thừa phát lại

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư quy định phí, lệ phí dịch vụ truyền hình trả tiền

Dự thảo này quy định về chỉ thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đối với phần doanh thu trên 50 tỷ đồng; sửa đổi quy định về cách tính và nộp phí theo quý, thời hạn nộp phí. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Dự thảo Thông tư thay thế 02 Thông tư thay thế 02 Thông tư về phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Dự thảo này quy định về giảm mức phí kiểm định các nhóm phương tiện; bỏ phí kiểm định vật liệu, chất chống cháy và phương tiện lưu thông. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có liên quan đến việc kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.