Tìm kiếm trên 2803 dự thảo

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Y tế

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Công Thương

Dự thảo mới

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Dự thảo này quy định về tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm lên 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng) cho tất cả các khoản tiền gửi của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Dự kiến, văn bản tác động đến tổ chức bảo hiểm tiền gửi, các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vĩ mô)

Dự thảo Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Dự thảo này quy định về khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu dữ trữ quốc gia, triển khai các dự án trên bề mặt và trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu dự trữ.. Dự kiến, văn bản tác động đến các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dự án tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

11:51 05-08-2020 4 File đính kèm

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.