• Bộ Tài chính

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Y tế

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu phí tuyển dụng công chức, viên chức

Dự thảo này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Dự kiến, văn bản tác động đến Người nộp, tổ chức thu phí và các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều

Dự thảo này quy định về  Dự thảo bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa; bổ sung, sửa đổi hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hiệu quả; một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều.. Dự kiến, văn bản tác động đến Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp.

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Dự thảo này quy định về các sản phẩm mạng viễn thông 5G, điện thoại thông minh 4G và các thế hệ sau, phần mềm nền tảng IoT, nền tảng số, sản phẩm trí thông minh nhân tạo…vào Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp công nghệ thông tin

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép – Phần truy nhập vô tuyến

Dự thảo này quy định về các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp đo, yêu cầu về quản lý, trách nhiệm của các bên đối với thiết bị đầu cuối mạng thông tin 5G. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp phát triển hệ thống mạng thông tin 5G

Dự thảo Thông tư sửa đổi QCVN về mã định danh và định dạng dữ liệu hệ thống quản lý và điều hanh·

Dự thảo này quy định về sửa đổi quy định về cấu trúc mã định danh điện tử của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cơ quan, tổ chức khác; định dạng dữ liệu gói tin kiểu string và độ dài tối đa lớn hơn. Dự kiến, văn bản tác động đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý và kết nối điện tử

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.