Tìm kiếm trên 2579 dự thảo

 • Bộ Tài chính

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Y tế

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

Dự thảo mới

Thông tư sửa đổi TT quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh với phương tiện.

Dự thảo này quy định về Dự thảo sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thông tin khai báo và mẫu chứng từ giấy để thực hiện khai báo làm thủ tục đối với phương tiện xuất, nhập cảnh, quá cảnh.. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh các phương tiện qua biên giới.

Dự thảo Danh mục mô tả và mã hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN 2022

Dự thảo này quy định về Dự thảo sửa đổi, bổ sung mã số hàng hóa, mô tả hàng hóa của các dòng hàng ở cấp độ HS 8 chữ số. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu dược, hóa chất, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, thủ công nghiệp,… thuộc các mã HS dự kiến có điều chỉnh.

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.