• Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Công Thương

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Tài chính

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Y tế

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Dự thảo này quy định về danh mục kiểm kê khí nhà kính; mục tiêu, lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; lộ trình phát triển, tín chỉ cac-bon thị trường các-bon.... Dự kiến, văn bản tác động đến tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon

Dự thảo Thông tư về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Dự thảo này quy định về Quản lý chất lượng trong quá trình (i) thi công xây dựng công trình; (ii) bảo trì công trình xây dựng; (iii) xử lý công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến thi công xây dựng công trình, bảo trì công trình xây dựng, xử lý công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế như chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình xây dựng, nhà thầu thi công, giám sát thi công, nhà thầu thí nghiệm, nhà thầu quan trắc, tổ chức kiểm định và/hoặc giám định…

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.