• Bộ Y tế

  • Bộ Công Thương

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ NN&PTNT

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT về quy định đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

Dự thảo này quy định về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều về đăng ký và di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt, cụ thể: (1) phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt, thay đổi tính năng sử dụng và thông số kỹ thuật; (2) tàu khách du lịch trên tuyến độc lập; (3) hồ sơ gửi trực tuyến và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt bị mất; (4) trách nhiệm của doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh các phương tiện giao thông đường sắt

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng ô tô

Dự thảo này quy định về quản lý đối với đơn vị, người lái xe vận tải người, hàng hóa nội bộ; cấp, cấp lại, thu hồi phù hiệu xe; lộ trình gắn phù hiệu xe và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Dự kiến, văn bản tác động đến doanh nghiệp có hoạt động vận tải nội bộ (không kinh doanh vận tải)

Dự thảo Thông tư ban hành 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện phương tiện giao thông đường sắt

Dự thảo này quy định về Dự thảo đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với các linh kiện sau: (1) bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe; (2) bộ móc nối, đỡ đấm của đầu máy, toa xe; (3) van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe; (4) kính an toàn sử dụng trên đầu máy toa xe; (5) vật liệu chống cháy trên đầu máy, toa xe. . Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, nhập khẩu các linh kiện phương tiện giao thông đường sắt trong dự thảo

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt trong lĩnh vực thống kê

Dự thảo này quy định về Sửa đổi, bổ sung quy định về: thẩm quyền xử phạt hành chính; địa điểm lập biên bản vi phạm hành chính, điều khoản chuyển tiếp trong trường hợp có khiếu nại. Dự kiến, văn bản tác động đến Tổ chức cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê.

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở và Thông tư quản lý sử dụng nhà chung cư

Dự thảo này quy định về Chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư, tiêu chí xác định nhu cầu nhà ở và mức kinh phí để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương, hồ sơ đăng ký làm chủ dự án đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ.. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; các doanh nghiệp phát triển, quản lý nhà ở tại Việt Nam.

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.