Tìm kiếm trên 2191 dự thảo

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Giao thông vận tải

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi phương tiện xuất nhập cảnh

Dự thảo này quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đối với phương tiện vaannj tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu biên giới đường thủy nội địa, cửa khẩu đường sắt, cảng biện, cảng hàng không quốc tế.. Dự kiến, văn bản tác động đến doanh nghiệp hoạt động liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh các phương tiện, hàng hóa, hành khách qua biên giới

Dự thảo Thông tư quy định việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam

Dự thảo này quy định về tiêu chí, quy trình công nhận chứng chỉ do tổ chức nước ngoài cấp sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy đinh tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Dự kiến, văn bản tác động đến doanh nghiệp liên quan đến nhân sự công nghệ thông tin có chứng chỉ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Dự thảo Thông tư quy định điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

Dự thảo này quy định về Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, vận tải hành khách.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Dự thảo này quy định về Thông tư này hướng dẫn ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp siêu nhỏ (trừ các doanh nghiệp có vốn nhà nước).. Dự kiến, văn bản tác động đến Các công ty cổ phần, các công ty TNHH và các doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ (trừ các doanh nghiệp có vốn nhà nước).

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.