Tìm kiếm trên 2544 dự thảo

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Y tế

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Tài chính

Dự thảo mới

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (Phiên bản tháng 06/2019)

Dự thảo này quy định về Đối với Luật Đầu tư, Dự thảo sửa đổi nhiều vấn đề quan trọng như thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài, bãi bỏ 26 ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Đối với Luật Doanh nghiệp, Dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, tổ chức, hoạt động, quản trị của doanh nghiệp, bãi bỏ con dấu doanh nghiệp, chế độ báo cáo, yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp…. Dự kiến, văn bản tác động đến Tất cả các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT

Dự thảo này quy định về Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về Giấy khai báo thông tin chuyển tải và nội dung Bản sao Giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi có cảng trung chuyển cấp trong Hồ sơ khai báo kiểm dịch sản phẩm động vật thủy hải sản nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại cảng trung chuyển của nước ngoài về Việt Nam. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến vận chuyển, xuất nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Dự thảo này quy định về Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam bao gồm: Nguyên tắc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; Quy hoạch và thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay; Quản lý sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay; Mở, đóng cảng hàng không, sân bay; Cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay; Cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không; Quản lý công tác đầu tư xây dựng công trình tại cảng hàng không, sân bay; Quản lý hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; Hoạt động kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay;. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

02 Dự thảo Thông tư về tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Dự thảo này quy định về Dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử quốc gia. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp và dịch vụ phần mềm liên quan đến các cơ sở dữ liệu nêu trên

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.