• Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Y tế

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Xây dựng

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Công Thương

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ

Dự thảo này quy định về sửa đổi quy định đối tượng phải thanh toán tiền dịch vụ; điều kiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; mức giá tối đa và mức giá cụ thể cho dịch vụ; các loại vé dịch vụ; trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp vận tải đường bộ, doanh nghiệp xây dựng dự án giao thông đường bộ

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất

Dự thảo này quy định về (1) Phụ lục quy định về hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất­ (m3) (Phụ lục sửa đổi theo hướng thống nhất 01 phương pháp xác định m3, làm rõ các nội dung, tiêu chí trong công thức tính m3, bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan địa phương trong việc xác định giá trị m3...); (2) Phụ lục hồ sơ mời đàm phán cạnh tranh đối với dự án PPP ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới (phương án xây dựng hồ sơ, biểu mẫu dự thầu...).. Dự kiến, văn bản tác động đến Doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có hoạt động đầu tư dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.

Dự thảo Quyết định Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính năm 2022

Dự thảo này quy định về Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc các ngành công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường; trách nhiệm thực hiện của các cơ sở trên và cơ quan có liên quan. Dự kiến, văn bản tác động đến Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, nhà máy sản xuất công nghiệp, xử lý chất thải rắn

Dự thảo Thông tư về quản lý rủi ro môi trường trong cấp tín dụng của tổ chức tín dụng

Dự thảo này quy định về quyền tự chủ của tổ chức tín dụng; chính sách về môi trường; nguyên tắc quản lý rủi ro; thông tin phục vụ việc quản lý rủi ro; phân loại mức độ rủi ro; quy trình nội bộ quản lý rủi ro. Dự kiến, văn bản tác động đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.