Tìm kiếm trên 2909 dự thảo

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Công Thương

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Y tế

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo mới

Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Dự thảo này quy định về Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp. Dự kiến, văn bản tác động đến Thẩm định viên về giá hành nghề (sau đây gọi chung là thẩm định viên), doanh nghiệp thẩm định giá, các tổ chức và cá nhân khác thực hiện hoạt động thẩm định giá theo quy định của Luật Giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Dự thảo này quy định về Luật này quy định về hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.. Dự kiến, văn bản tác động đến Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động điện ảnh trên lãnh thổ Việt Nam hoặc tham gia hoạt động điện ảnh của Việt Nam ở nước ngoài.

17:27 07-01-2021 2 File đính kèm

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.