Tìm kiếm trên 2322 dự thảo

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Y tế

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Dự thảo này quy định về Nghị định này quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, bao gồm: quản lý đầu tư xây dựng; quản lý khai thác, bảo trì,bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; hoạt động của phương tiện thủy trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa; bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa. Các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa tại Nghị định này cũng được áp dụng đối với các công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến giao thông thủy nội địa; đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Dự thảo Thông tư về bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

Dự thảo này quy định về Phân loại thông tin; công tác quản lý nguồn nhân lực, bảo trì hệ thống; quản lý dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba; hoạt động ứng cứu sự cố an ninh mạng và đảm bảo tính liên tục của hệ thống thông tin,.... Dự kiến, văn bản tác động đến Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Dự thảo Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc quản lý Bộ Y tế

Dự thảo này quy định về Thông tư này quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền thu hồi, xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Dự kiến, văn bản tác động đến Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Bộ Y tế 16:51 22-05-2018 1 File đính kèm

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.