Tìm kiếm trên 2256 dự thảo

  • Bộ Tài chính

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Bộ NN&PTNT

  • Bộ Công Thương

  • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  • Bộ Thông tin - Truyền thông

  • Bộ Giao thông vận tải

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Dự thảo này quy định về Nghị định này quy định về đặt tên tuyến, tên ga đường sắt; tháo dỡ tuyến, đoạn tuyến, ga đường sắt; phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt; quản lý, sử dụng, khai thác đất dành cho đường sắt; trách nhiệm quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp có hoạt động quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; các doanh nghiệp khác có hoạt động trong khu vực lân cận phạm vi đất dành cho đường sắt.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp.

Dự thảo này quy định về Thủ tục chuyển đổi mô hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH, mô hình hộ kinh doanh sang doanh nghiệp; cấp giấy xác nhận ngành, nghề kinh doanh; các quy định đối với con dấu doanh nghiệp; thời hạn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng; bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp nước ngoài; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bổ sung thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Trọng tài. Dự kiến, văn bản tác động đến Tất cả các doanh nghiệp trong mọi ngành, nghề, lĩnh vực.

Dự thảo Chỉ thị của TTCP và Thông tư QĐ chi tiết một số điều NĐ 139/2017/NĐ-CP trong lĩnh vực xây dựng

Dự thảo này quy định về trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng; điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.