Tìm kiếm trên 2561 dự thảo

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Y tế

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dự thảo mới

Dự thảo Nghị định sửa đối Nghị định số 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khí tượng thuỷ văn

Dự thảo này quy định về Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khí tượng thuỷ văn. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xây dựng các công trình phải thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn (sân bay, đập, hồ chứa nước, cảng biển, đường cao tốc…); dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về: các trường hợp áp dụng thuế suất 15% và thuế suất 17%, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm liên tục, phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ. Dự kiến, văn bản tác động đến Các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Dự thảo Thông tư ban hành QCVN đối với muối tinh và muối thực phẩm

Dự thảo này quy định về Dự thảo quy định về: các yêu cầu kỹ thuật và quản lý đối với muối tinh và muối thực phẩm thực phẩm; trách nhiệm của các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu hai loại muối trên. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu muối tinh và muối thực phẩm.

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.