Trang chủ - VIB OnlineVIB Online | Website xây dựng pháp luật của VCCI
 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Tài chính

 • Bộ NN&PTNT

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Y tế

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Xây dựng

Dự thảo mới

Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013

Dự thảo này quy định về tên gọi Luật; phạm vi điều chỉnh; bảo đảm cạnh tranh; kỹ thuật đấu thầu; hạn mức và chỉ định thầu; hợp đồng; mua sắm tập trung; mua sắm các loại sản phẩm đặc biệt; hỗ trợ doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp.... Dự kiến, văn bản tác động đến tất cả các doanh nghiệp tại

Dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

Dự thảo này quy định về a) Nghị định này quy định về thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao của tổ chức, cá nhân Việt Nam; cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản; quyền của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao khu vực biển, được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản; b) Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh; c) Việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản.. Dự kiến, văn bản tác động đến Tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển

Dự thảo Thông tư quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Dự thảo này quy định về Quy định mức thu phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dự kiến, văn bản tác động đến Các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Các ý kiến của VCCI

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.