Tìm kiếm trên 2456 dự thảo

 • Bộ Thông tin - Truyền thông

 • Bộ Công Thương

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Bộ NN&PTNT

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 • Bộ Giao thông vận tải

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Bộ Xây dựng

 • Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Bộ Tài chính

 • Bộ Y tế

Dự thảo mới

Dự thảo sửa đổi 02 Thông tư về quản lý thuế trong Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Dự thảo này quy định về hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về ưu đãi đầu tư (quy định phương thức xác định chi phí được trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp) và bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC về việc giảm thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến, văn bản tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp và khu kinh tế

Dự thảo Thông tư về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước

Dự thảo này quy định về hồ sơ và thủ tục phát hành trái phiếu ra công chúng; các quy định về thanh toán giấy tờ có giá, mua lại, hoán đổi trái phiếu, phát hành trái phiếu… phù hợp với Nghị định số 163/2018/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp (thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP). Dự kiến, văn bản tác động đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Các ý kiến của VCCI

Tin tức

http://trungtamwto.vn
Trung tâm WTO và Hội nhập là đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Trung tâm được thành lập với chức năng hỗ trợ về pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
http://viac.vn
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ...
http://vcci.com.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Chamber of Commerce and Industry, viết tắt là VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.