Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

Ngày đăng: 11:24 08-04-2021 | 2886 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh,

Phạm vi điều chỉnh

Huớng dẫn một số nội dung về: (i) hóa đơn điện tử (việc lập hóa đơn, nội dung hóa đơn, áp dụng hóa đơn điện tử, điều kiện và hoạt động của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử); (ii) hóa đơn giấy (nội dung của hóa đơn giấy, hủy hóa đơn giấy; (iii) xử lý chuyển tiếp.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo hướng dẫn một số nội dung về: (i) hóa đơn điện tử (việc lập hóa đơn, nội dung hóa đơn, áp dụng hóa đơn điện tử, điều kiện và hoạt động của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử); (ii) hóa đơn giấy (nội dung của hóa đơn giấy, hủy hóa đơn giấy; (iii) xử lý chuyển tiếp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/4/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến doanh nghiệp về DTTT về hóa đơn, chứng từ

Ngày nhập

12/04/2021

Đã xem

2886 lượt xem

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ

Ngày nhập

12/04/2021

Đã xem

2886 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com