Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3718 Dự thảo
5764 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư ban hành mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội  Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành mẫu hồ sơ đấu…