Theo dõi (8)

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày đăng: 16:48 01-08-2023 | 10540 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS và dịch vụ bất động sản; phát triển, quản lý nhà ở, công trình xây dựng tại Việt Nam., , ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (phiên bản thẩm định 03/01/2023)

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Bản đánh giá thủ tục hành chính

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Bản đánh giá thủ tục hành chính

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Báo cáo lồng ghép

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Báo cáo rà soát

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Biểu mẫu kèm theo

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Biểu mẫu kèm theo

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Phiên bản 3

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (phiên bản 27/7/2023)

Ngày nhập

07/12/2023

Đã xem

10540 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com