Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): Quy trình soạn thảo và lấy kiến

Thứ Tư 11:43 08-02-2023

Nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan về quy trình lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo), tạo thuận lợi cho việc nắm bắt quy trình và tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo, thông tin cụ thể như sau:

  • Thực hiện Quyết định số 799/QDD-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1110/QĐ-BKHĐT ngày 15/6/2022 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Đấu thầu (sửa đổi)
  • Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã họp để thảo luận về định hướng soạn thảo và xây dựng nội dung cụ thể của dự thảo Luật, đồng thời tổ chức các hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật
  • Tháng 6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các hiệp hội…đề nghị góp ý cho Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Dự thảo Luật cũng được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để tham vấn rộng rãi ý kiến của người dân, chuyên giam nhà thầu và nhà đầu tư.

 

 

  • Tháng 7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định dự thảo Luật
  • Tháng 10/2022, căn cứ ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định tại cuộc họp và ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), trình Chính phủ
  • Tháng 3/2023, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 3/2023, sau đó tiếp tục được hoàn thiện trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan.
  • Tháng 5/2023, theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)