Tin mới nhất

Công văn hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm theo Quy định tại QCVN: 01/2017/BCT

Thứ Hai 11:14 04-06-2018

Bộ Công Thương mới ban hành Công văn Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm Dệt may theo Quy định tại QCVN: 01/2017/BCT Vui lòng tải Công văn: Tại đây