Kế hoạch giám sát văn bản quy phạm pháp luật đối với Luật Bảo vệ môi trường

Thứ Sáu 13:55 10-02-2023

Căn cứ hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội quy định tại Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 ngày 22/7/2022 của Quỷ ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện Nghị quyết số 1106/NQ-UBKHCNMT15 ngày 20/12/2022 về Chương trình giám sát năm 2023 và Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát số 1107/KH-UBKHCNMT15 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng Kế hoạch giám sát văn bản quy phạm pháp luật đối với Luật Bảo vệ môi trường (giai đoạn từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).

Kế hoạch giám sát văn bản quy phạm pháp luật đối với Luật Bảo vệ môi trường