Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): Một số điểm mới về phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng

Thứ Tư 14:16 15-02-2023

DỰ THẢO LUẬT ĐẤU THẦU (sửa đổi) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. VCCI đã xây dựng bản tóm tắt các nội dung chính của dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bài viết dưới đây là thông tin về “Quy định về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng và các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, góp ý dự thảo một cách hiệu quả.

 

Toàn văn dự thảo và gửi góp ý tại link sau: https://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-luat-dau-thau-sua-doi-phien-ban-02-2023