VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Thứ Sáu 15:16 18-03-2022

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 14600/BTC-CST của Bộ Tài chính đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Đối tượng áp dụng

So với quy định hiện hành, Dự thảo đã sửa đổi đối tượng áp dụng của hoạt động thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số, theo đó doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số ký hợp đồng với thuê bao trước ngày 01/01/2017 sẽ phải đóng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Đây là thay đổi quan trọng, tác động đáng kể đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và khách hàng của các doanh nghiệp này, vì vậy cần phải có giải trình cụ thể đối với sự điều chỉnh quy định này, để đảm bảo tính minh bạch của chính sách.

  1. Mức thu phí

Khoản 2 Điều 4 Dự thảo quy định “Chứng thư số do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hiệu lực hoạt động tại bất cứ thời điểm nào của tháng được tính là 01 (một) tháng sử dụng”. Quy định này được hiểu, nếu chứng thư số cấp cho thuê bao vào ngày cuối cùng của tháng cũng sẽ phải nộp phí cho tháng đó trong khi phần lớn các ngày trong tháng thuê bao không phát sinh chi phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số. Điều này là chưa hợp lý vừa chưa đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (vì, thuê bao được cấp vào ngày cuối tháng cũng phải trả phí tương tự như ngày đầu tháng, trong khi không phát sinh chi phí duy trì như thuê bao được cấp vào những ngày đầu tháng).

Để đảm bảo tính hợp lý và giảm chi phí cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 4 Dự thảo theo hướng:

  • Đối với những chứng thư số do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hoạt động trước ngày 15 hàng tháng sẽ được tính là 01 (một) tháng sử dụng;
  • Đối với những chứng thư số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp cho thuê bao phát sinh hoạt động từ ngày 15 hàng tháng trở về sau, sẽ được tính phí bằng 50% mức phí quy định tại khoản 1 Điều 4.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.