Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Ngày đăng: 17:44 04-01-2022 | 1102 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi quy định về người nộp phí, tổ chức thu phí, mức thu phí, cách kê khai, nộp phí đối với người nộp phí và tổ chức thu phí; điều chỉnh phần trăm số phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về người nộp phí, tổ chức thu phí, mức thu phí, cách kê khai, nộp phí đối với người nộp phí và tổ chức thu phí; điều chỉnh phần trăm số phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/01/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thông tư thay thế Thông tư số 17/2018/TT-BTC và Thông tư số 305/2016/TT-BTC

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư về mức phí dịch vụ chứng thư số

Ngày nhập

04/01/2022

Đã xem

1102 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com