VCCI_Góp ý các nghị định về gia hạn nộp thuế, tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước

Thứ Hai 11:52 04-04-2022

Kính gửi: Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế có Công văn số 2618/BTC-TCT ngày 21/3/2022 và Công văn số 2662/BTC-TCT ngày 23/3/2022 gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị góp ý đối với Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước và Dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (sau đây gọi tắt là dự thảo).

Ngày 28/3/2022, VCCI đã phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng kinh doanh trên phạm vi cả nước về hai dự thảo này. Nhìn chung, ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội nhất trí chủ trương tiếp tục gia hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước. Một số ý kiến doanh nghiệp, chuyên gia (gửi kèm theo) kiến nghị hoàn thiện một số quy định để đảm bảo tính minh bạch của trình tự, thủ tục và thay đổi cách diễn đạt trong dự thảo để bảo đảm áp dụng đồng bộ, thống nhất, VCCI trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu để hoàn thiện thêm. Nhìn chung từ ý kiến các doanh nghiệp, VCCI thống nhất với việc ban hành các dự thảo nêu trên trong thời gian sớm nhất, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trên đây là ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với 02 dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc, xem xét.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.